Fundacja KIM
english version

Edukacja przyrodniczo - ekologiczna

Logo fundacji

Największym zagrożeniem dla środowiska naturalnego jest niszczenie jego bioróżnorodności. Fundacja podejmuje wiele działań, które mają na celu zmianę świadomości ekologicznej, poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych. Organizujemy je na różne sposoby i dla wszystkich grup wiekowych.

zdjecie warsztaty
zdjecie warsztaty
zdjecie warsztaty

Jak sprawić, aby nasze ogrody nie tylko zapewniały nam przestrzeń do wypoczynku i cieszyły nasze oczy, ale również wpisywały się w dbałość o środowisko naturalne? Jak przygotować wartościowy kompost i gospodarować wodą deszczową? Jak zachować różnorodność biologiczną? Zapraszamy Państwa do lektury naszej broszury "Ogród w zgodzie z naturą. Poradnik dobrych praktyk"

Publikacja została przygotowana w ramach zadania "Zielono mi na Mazowszu", dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wykłady, webinary...
Sztuka kompostowania

Naszą edukację opieramy na koncepcji pięciu kroków mających wpływ na ograniczenie ilości odpadów, zgodnie z filozofią „Zero Waste”.

Organizujemy wykłady na temat ograniczania biomasy generowanej w gospodarstwach domowych dzięki różnym metodom kompostowaniu. Uczymy, w jaki sposób można wykorzystywać uzyskany w kompostownikach humus. Pokazujemy, jak zakładać i prowadzić hodowle dżdżownic aby uzyskać biohumus. W naszym doświadczalnym ogrodzie zakładamy grządki metoda „No Dig” budujemy systemy do zbierania wody deszczowej, tworzymy biotopy, w których centralnym punktem są oczka wodne zbudowane z materiałów odpadowych.

zdjecie kompostownik
zdjecie kompostownik
zdjecie kompostownik przydomowy
Spływy, warsztaty, spacery...

Zapraszamy na spływy i spacery przyrodnicze, które mają na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, retencji wody, wyjaśnienie powiązań pomiędzy światem zwierząt i roślin a środowiskiem przyrodniczym i miejskim. Organizujemy warsztaty, podczas których budujemy budki lęgowe dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy, hotele dla owadów. Wspieramy szkoły w procesie nauki o zależnościach występujących w przyrodzie. Zakładamy ogródki przyszkolne, uczymy dzieci prawidłowego kompostowania.

zdjecie spacer ornitologiczny
Spacer Ornitologiczny prowadzony przez ornitolożkę Fatimę Hayatli
zdjecie spacer ornitologiczny
zdjecie budki dla owadow